Retrospectiva anului 2017

A sosit și timpul cînd putem să facem retrospectiva anului 2017 și să privim cu speranțe în viitor, a fost un an dificil, dar și cu multe realizări frumoase, împreună cu D.E.T.S. Sectorul Centru s-a efectuat reparația capitală a spălătoriei și dotarea cu utilajul necesar ( 2 mașini automate de spălat), au fost schimbate 80m2 de geamuri cu efectuarea lucrărilor de finisaj a deschisurilor atît în interior cît și în exterior, a fost reaparat tavanul de pe galeire cu schimbarea firelor electrice și a corpurilor de iluminat, iar cel mai recent după o pauză de 30 de ani de întuneric teritotiul instituției este iluminat pe parcursul întregii nopți, de asemeni pentru începutul anului 2018 așteptăm o mașină performantă de tocat carnea. Vrem să mulțumim conducerii DETS sectorului Centru pentru receptivitate, susținere și colaborare, suntem mai încrezători și privim cu speranță în anul ce ne stă în față și suntem gata să facem împreună lucruri frumoase pentru copii noștri .