Acte legislative și normative de ordin general

 1. Constituția Republicii Moldova.
 2. Codul Educației al Republicii Moldova. Cod nr. 152 din 17.07.2014. Publicat: 24.10.2014 în Monitorul Oficial nr. 319-324, data intrării în vigoare, 23.11.2014.
 3. Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003. Publicat: 29.07.2003 în Monitorul Oficial nr. 159-162. Actualizat la 01.02.2016.
 4. Legea nr. 338-XIII din 15 decembrie 1994 privind drepturile copilului.
 5. Legea ocrotirii sănătății nr. 411-XIII din 28 martie 1995.
 6. Legea nr.10-XVI din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice.
 7. Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
 8. Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare.
 9. Legea nr 355 din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.
 10. Legea nr. 140 din 1.06.2013 „Privind protecția specială a copiilor aflați în situațiile de risc și a copiilor separați de părinți”. Publicat: 02.08.2013 în Monitorul oficial nr. 167-172.
 11. Legea nr. 82  din  25.05.2017 cu privire la integritate
 12. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 381 din 13.04.2006 ” Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare”.
 13. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 270 din 08.04.2014 cu privire la aprobarea instrucțiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului.