Descrierea instituţiei

IET este amplasată pe strada Drumul Viilor 42/4, sectorul Centru, municipiul Chișinău.

Telefon fix: 022 73-54-41.
E- mail
: centrugradi59@gmail.com
Tipul instituției – Instituția EducațieI Timpurie – Creșa – grădiniță.
Formă de instituționalizare de  zi.
Finanțare
 – bugetară.

Instituția preșcolară nr.59 a fost fondată la 01. 09. 1985 având după proiect 7 grupe cu program normal totalizând 160 copii.

DOTAREA INSTITUȚIONALĂ

Instituția preșcolară nr. 59 dispune de:

  • 7 – săli de grupe spațioase dotate cu blocuri sanitare ;
  • 7 – dormitoare;
  • 7 – antreie;
  • 1 – birou directorului;
  • 1 – birou metodic;
  • 1 – sala festivă;
  • bloc alimentar ;
  • bloc medical cu izolator;
  • spălătorie;
  • 6 – pavilioane cu terene de joc;

Grădinița frecventează 190 copii, în instituţie este stabilită săptămâna de muncă de 5 zile (zile de odihnă: sâmbătă şi duminică) şi un regim de activitate de 12 ore de la 7.00 până la 19.00.

Instituţia dispune de resurse umane de bună calitate, capabile să transforme actul  didactic într-un demers modern, dinamic în pas cu noile orientări din educaţia timpurie şi preşcolară. Personalul didactic încadrat în instituţie este calificat, preocupat de perfecţionarea procesului educaţional şi de perfecţionarea activităţii profesionale şi metodice.