Directorul instituției

Informaţii personale
Nume, prenume Ţabur Natalia
Data naşterii 06.04 1986
 Sex Feminin
Adresă Chişinău str. Cişmele 8
Telefon Serviciu:

022-73-54-41

Domiciliu:

022-00-33-85

Mobil:

069706244

Alte date de contact:

 

Fax
E-mail taburnatalia1@gmail.com
   

Curriculum vitae

Experienţa profesională

Perioada Septembrie 2006- 31.01. 2011  “ON CLINIC Moldova”

Din 01.02. 2011- pânâ în prezent angajată în instituția preșcolară nr. 59

Funcţia sau postul ocupat Septembrie 2006- 31.01. 2011 administrator “ON CLINIC Moldova”

Din 01.02.2011 – până 03.03.2107 angajată în funcție de educator;

Din 03.03.2017- până în prezent angajată în fincție de  director ;

Principalele activităţi si responsabilităţi Funcția- administrator:
– contactarea și preluarea apelurilor telefonice ale clienților
– mentinerea legaturilor cu clienții companiei
– gestionarea documentelor privind cliențiiFuncția-educator:-asigurarea procesului educațional prin ralizarea standartelor educaționale de stat și a Curiculumului Național;-respectarea deontologiei profesionale;

-protejarea copiilor de orce formă de abuz și neglijare;

-respect în relațiile cu copii, părinții, alți membri ai comunității;

-crearea condițiilor otime pentru dezvoltarea potențialului copilului, colaborarea cu familia și comunitatea;

– cultivarea prin propriului exemplu principiilor morale, de dreptate, echitate, umanism, generozitate, hărnicie, patriotism și alte virtuți;

– îndeplinirea obligațiunilor prevăzute în Fișa  Postului, în CIM, Statutul Instituției, Regulamentele interne și prevederile legii;

-perfecționarea continuă și calificarea profesională;

 

Educație și formare

Perioada 2003- absolvirea școlii medii sat. Cetireni  r-nul Ungheni

2004/- susținerea bacalaureatului în cadrul USM

2008- absolvirea USM , Facultatea „Istorie și Psihologie “

2015- absolvirea ciclului II de studii superioare  UST. “ Managementul Educației Preșcolare”

Calificarea / diploma, obţinută 2008-“ Licențiat în istorie”;

2015- “Master în științele ale educației”

Domenii principale studiate / competenţe dobândite Profesor de istorie;

Manager in instituțiile de învățământ preșcolar

Gradul didactic / managerial deţinut 2016- obținerea gradului didactic II

 

 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Institutul de Formare Continuă

Certificat de formare continuă, specialitatea “Educație Preșcolară”

Certificat de perfecționare/specializare “Metodica pregătirii lecției multimedia moderne”

 

 

Aptitudini şi competenţe personale

 

Limba maternă Română
Limbi străine cunoscute Limba

_franceză_____

Citirea Scrierea Vorbirea
Excelent
Bine v□ v□
Satisfăcător v□
Slab

 

 

 

Competenţe şi aptitudini organizatorice Implicare activă în activităţi cu conţinut educaţional, capacitate de comunicare atât pe verticală cât şi pe orizontală, favorizarea lucrului în echipă şi a parteneriatelor educaţionale,  promovarea ideii de echipă pentru atingerea unui scop comun.
Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului Sisteme de operare – Microsoft Windows, Aplicaţii – Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet Explorer,
Alte competenţe şi aptitudini relevante funcţiei