Misiune – viziune

MISIUNEA INSTITUŢIEI

Instituţia preşcolară nr.59 „Miorița” este o instituţie de educaţie pentru copii de 2-7 ani ce oferă servicii educaţionale de calitate, complexe si echilibrate pentru fiecare copil, indiferent de condiţia socială şi materială, apartenenţa etnică sau religioasă. Raţiunea de a fi a Instituţiei preşcolare Nr. 59 „Miorița” rezidă în a asigura crearea unor condiţii spirituale şi materiale favorabile vieţii într-un cadru formal modern, corespunzător normelor şi valorilor europene, prin ridicarea nivelului calitativ al organizaţiei grădiniţei şi asigurarea condiţiilor de formare si dezvoltare profesională a cadrelor didactice în vederea asigurării calităţii în unitate respectând drepturilor fundamentale ale omului, cu prioritate ale copilului şi valorizînd fiecare participant al actului educativ.

VIZIUNEA INSTITUŢIEI

Motto: „Este uşor să înveţi a merge. Important este încotro te îndrepţi. Ştim că nu toţi copiii sunt la fel. Noi, împreună cu familia ta, te călăuzim spre reuşită şi împlinire, căci tu ne reprezinţi.”